De universele en onvervreemdbare rechten van de mens

Zijn de rechten van de mens daadwerkelijk universeel en onvervreemdbaar?

Donderdag 10 december 2015 was de internationale dag van de Rechten van de Mens. Op die avond werd in Pakhuis de Zwijger het rapport Amsterdammers over mensenrechten gepresenteerd aan de wethouder Simone Kukenheim. Vanuit mijn perspectief van iemand die ooit haar eigen geboorteland heeft moeten ontvluchten, heb ik op 16 november 2015 meegedaan aan de mensenrechtengesprekken die Tertium en Pakhuis de Zwijger het afgelopen jaar organiseerden in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Amsterdamse Mensenrechtenagenda Pakhuis de Zwijger


 De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

 1. Ieder mens wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
 2. De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent.
 3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
 4. Slavernij is verboden.
 5. Martelen is verboden.
 6. Je hebt recht op erkenning voor de wet.
 7. De wet is voor iedereen gelijk.
 8. Je hebt recht op rechtsbescherming.
 9. Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.
 10. Je hebt recht op een eerlijke rechtszaak met een onafhankelijke rechter.
 11. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
 12. Je hebt recht op privacy.
 13. Je hebt recht om te reizen waarheen je wil. Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten.
 14. Je hebt het recht om in een ander land asiel aan te vragen.
 15. Je hebt recht op een nationaliteit.
 16. Je heb recht om te trouwen met wie je wil en een gezin te stichten.
 17. Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar van je afnemen.
 18. Je heb het recht om je eigen godsdienst of overtuiging te kiezen.
 19. Je hebt het recht te denken en te zeggen wat je wil.
 20. Je hebt recht een vereniging op te richten. Niemand mag je dwingen ergens lid van te worden.
 21. Je hebt het recht om mee te doen aan verkiezingen en je verkiesbaar te stellen.
 22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.
 23. Je hebt recht op werk dat je zelf kiest, met een eerlijk loon.
 24. Je hebt recht op vrije tijd en vakantie.
 25. Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen.
 26. Je hebt recht op onderwijs.
 27. Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Artistieke vrijheid moet worden beschermd.
 28. De regering moet ervoor zorgen dat je mensenrechten worden nageleefd.
 29. Je hebt de plicht om voor de rechten van anderen te zorgen.
 30. Niemand kan de mensenrechten van je afnemen.

 

More from Heidi Dorudi
The vulnerability of intimacy
The intimacy of a relationship is one of the most beautiful phenomena....
Read More
0 replies on “De universele en onvervreemdbare rechten van de mens”