Het representatieve denken van de wereldburger

wereldbureger
(Thomas Cian)

Willen we echt kritisch denken, dan moeten we gebruik maken van onze verbeeldingskracht, aldus Hannah Arendt. De menselijke verbeeldingskracht is immers het vermogen dat het mogelijk maakt het eigen oordeel op te schorten door het in het licht te bezien van alle andere mogelijke oordelen. Dit kan echter alleen als men zichzelf verplaatst in ieder ander om al hun standpunten te onderzoeken.

Ondanks dat het kritische denken zich volgens haar enkel voltrekt als we alleen zijn met onszelf, zijn we toch nooit volledig geïsoleerd van alle andere mensen. Die worden namelijk voor de geest tegenwoordig gemaakt door middel van de verbeeldingskracht.

Op deze manier beweegt zich het kritische denken in een openbare en naar alle kanten open ruimte. Het kritische denken stelt zich dan op het standpunt van Immanuel Kants wereldburger.

Deze zondagslezing voor VG Amsterdam heb ik gehouden op 19 maart 2017 met muzikale medewerking van Jesse Brouwer (piano). Luister haar hier terug.

https://soundcloud.com/vgamsterdam/heidi-dorudi-over-hannah-arendt


 

More from Heidi Dorudi
Uit: Heksen | Eerherstel voor de vrouwelijke rebel
Mona Chollet begint haar boek Heksen: Eerherstel voor de vrouwelijke rebel met...
Read More
0 replies on “Het representatieve denken van de wereldburger”